Tu powstaje strona internetowa EUROMEC SRL

Chwytataki, paczkarki do złomu, prasonożyce


Tymczasowo zapraszamy na strony


maszyny do recyklingu

http://www.eco-projekt.pl/


Strona producenta EUROMEC SRL

http://www.euromecsrl.com


ECO-PROJEKT Konrad Bulanda
ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk

NIP: 958-135-74-28

CENTRALA:

tel. +48 58 765 72 73
tel. +48 58 765 73 09
fax. +48 58 781 20 02

DZIAŁ HANDLOWY:

tel. +48 58 765 72 73
kom. +48 723 251 250

email: biuro@eco-projekt.pl